logo

Houtwijk Knapt Op

Hoe werkt het?
1. Bekijk opknappunten en voeg toe

Iedereen mag aangeven wat er in Houtwijk moet worden opgeknapt. Er zijn 6 thema's. Bewoners konden tot en met 6 november opknappunten toevoegen en reageren op punten van anderen.

2. Bijeenkomst voor alle bewoners

Op 29 oktober was er een bijeenkomst voor alle bewoners van Houtwijk. Hier konden bewoners mondeling opknappunten doorgeven.

3. Bewonerscommissie maakt concrete plannen

Een bewonerscommissie van bewoners uit Houtwijk gaat aan de slag met de opknappunten om opknapplannen te maken. Bewoners konden zich tot en met 30 oktober aanmelden voor de bewonerscommissie.

4. Bewoners stemmen op de plannen

Bewoners van Houtwijk stemmen vanaf 27 maart 2020 op de plannen en bepalen zo welk opknapplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Spelregels

Spelregels
  • 'Houtwijk Knapt Op' gaat om het opknappen van de openbare ruimte van Houtwijk. Lees op de pagina van de bewonerscommissie meer over het aanmelden voor de bewonerscommissie en de spelregels.
  • Bewoners hebben opknappunten aangedragen over een van de 6 thema's.
  • Niet alle opknappunten die zijn doorgegeven kunnen worden aangepakt. Er moeten keuzes gemaakt worden. Dat gebeurt allereerst samen met de bewonerscommissie.
  • De bewonerscommissie gaat aan de slag met het uitwerken van de opknappunten tot een aantal complete plannen.
  • De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid en maakt een kostenberekening (om keuzes te kunnen maken). Er is totaal € 2,5 miljoen beschikbaar. Dat bedrag is inclusief de kosten voor de voorbereiding.
  • Bewoners uit Houtwijk kunnen daarna op de plannen stemmen.
  • Het gekozen plan wordt door de gemeente uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp met een kostenraming. Het wordt getoetst aan beleid en kwaliteit.
  • Het Voorlopig Ontwerp wordt samen met een beheer- en uitvoeringsparagraaf en een evaluatie van het participatieproces aangeboden aan de raad.
  • De verwachting is dat de gemeenteraad het plan nog voor het zomerreces van 2020 behandelt. De uitvoering kan dan in het najaar starten.
Tijdlijn

15 oktober t/m 6 november

Opknappunten toevoegen binnen de 6 thema's

15 oktober t/m 6 november

Reageren op de opknappunten

15 oktober t/m 30 oktober

Aanmelden voor bewonerscommissie

29 oktober

Wijkbijeenkomst

14 november

Bekendmaking bewonerscommissie

21 november t/m 14 januari 2020

Bewonerscommissie maakt concrete plannen in werkbijeenkomsten

31 januari 2020

Bekendmaking plannen voor opknappen Houtwijk

31 januari t/m 11 februari 2020

Bewoners stemmen op hun favoriete plan

11 februari

Wijkbijeenkomst

6 maart 2020

Bekendmaking meest gekozen plan

april - juni 2020

Gemeente werkt plannen uit tot voorlopig ontwerp

zomer 2020

Gemeenteraad besluit over voorlopig ontwerp

najaar 2020

Start uitvoering plannen
Waarom Houtwijk Knapt Op?

Waarom Houtwijk Knapt Op?

Het grootste deel van Houtwijk is gebouwd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het is de laatste binnenstedelijke ontwikkeling. De Burgemeestersbuurt is een stuk ouder dan de rest van Houtwijk. Deze buurt is al in de jaren ’20 van de vorige eeuw gebouwd. Houtwijk heeft 8 gesloten buurten die onderling goed verbonden zijn met een netwerk van wandel- en fietspaden. Langzaam verkeer gaat boven autoverkeer. Er is veel groen in de wijk en mooi kleine, groene pleintjes, zoals het A. Kortekaasplantsoen. Het Vinkenlaantjes is een bijzonder historisch stukje.

In de meeste buurten is de openbare ruimte verouderd. Bijna voor alle buurten geldt dat er veel hinder is van boomwortels die de bestrating kapot drukken. Daarnaast is het wijkpark slecht toegankelijk. Bewoners van Houtwijk hebben al eerder aangegeven dat het dringend noodzakelijk is om de openbare ruimte op te knappen. Dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan bij het opstellen van de wijkprogramma’s Loosduinen. Het wijkberaad heeft zijn visie over de openbare ruimte van Houtwijk vastgelegd in het document ‘Houtwijk, opmaat naar residentiekwaliteit’.

De gemeente wil alle bewoners van Houtwijk de kans geven om te laten weten wat er volgens hen moet gebeuren. Bewoners kennen hun eigen omgeving tenslotte het best. Daarvoor is deze website gemaakt en is er een bijeenkomst in de wijk. Zo kan iedereen meedoen aan de verbetering van Houtwijk.

Vragen over Houtwijk Knapt Op?

Vragen over Houtwijk Knapt Op?

Heb je vragen over het gebruik van Houtwijk Knapt Op? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar houtwijkknaptop@denhaag.nl.

Tijdlijn

15 oktober t/m 6 november

Opknappunten toevoegen binnen de 6 thema's

15 oktober t/m 6 november

Reageren op de opknappunten

15 oktober t/m 30 oktober

Aanmelden voor bewonerscommissie

29 oktober

Wijkbijeenkomst

22 november

Bekendmaking bewonerscommissie

21 november 2019 t/m 18 februari 2020

Bewonerscommissie maakt concrete plannen in werkbijeenkomsten

27 maart 2020

Bekendmaking plannen voor opknappen Houtwijk

27 maart t/m 15 april 2020

Bewoners stemmen op hun favoriete plannen

7 april 2020

Wijkbijeenkomst

20 april 2020

Bekendmaking meest gekozen plannen

april - juni 2020

Gemeente werkt plannen uit tot voorlopig ontwerp

zomer 2020

Gemeenteraad besluit over voorlopig ontwerp

najaar 2020

Start uitvoering plannen
Lees meer op denhaag.nl

Login om verder te gaanCancel