logo

Houtwijk Knapt Op

Door de coronamaatregelen kan de wijkbijeenkomst niet doorgaan. Er kan alleen online worden gestemd. Onze excuses hiervoor. Lees verder de veelgestelde vragen.

Houtwijk Knapt Op

Loading...

Wissen

 • Stem op dit project

  Dr. J Fruinplantsoen

  105000
  105000
  0
  3232

  Dr. J Fruinplantsoen


  Dit project gaat om het opknappen van het Fruinplantsoen en het verbeteren van de verbinding met het Vinkenlaantje.  105000
 • Stem op dit project

  Talud Jan Palachkade

  228000
  228000
  0
  3231

  Talud Jan Palachkade


  Het voetpad wordt opnieuw bestraat. De beplanting onder de bomen wordt vervangen door meer verschillende soorten groen.  228000
 • Stem op dit project

  Jan Palachstraat

  20000
  20000
  0
  3230

  Jan Palachstraat


  De bomen krijgen de ruimte door het trottoir te versmallen. Ook worden er bomen in een groenstrook geplaatst en wordt de groeiplaats verbeterd.  20000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Laan van de Mensenrechten

  1376000
  1376000
  0
  3229

  Laan van de Mensenrechten


  De Laan van de Mensenrechten met platanen aan beide zijden is bijna een monumentale entree naar de wijk. Helaas geven de bomen veel overlast doordat ze de bestrating kapot drukken. De bomen zijn in een goede conditie en niet verplantbaar. Om de overlast op te lossen, krijgen de bomen meer ruimte en wordt de groeiplaats verbeterd. Er verdwijnen zo min mogelijk parkeerplaatsen. Bij deze herinrichting gaat de laan naar residentiekwaliteit. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  1376000
 • Stem op dit project

  Munirpad (verbinding met wijk)

  16000
  16000
  0
  3228

  Munirpad (verbinding met wijk)


  De doorsteek naar de andere kant van de buurt is niet (of slecht) toegankelijk voor mindervaliden. Er komt hier een hellingbaan.  16000
 • Stem op dit project

  Munirpad, pad onderlangs

  52000
  52000
  0
  3227

  Munirpad, pad onderlangs


  Het dichtgegroeide en soms onbegaanbare pad langs het water wordt aangepakt. De houten grondkering en het trapje worden vervangen.  52000
 • Stem op dit project

  Dag Hammerskjoldstraat

  109000
  109000
  0
  3226

  Dag Hammerskjoldstraat


  Het pleintje in de Dag Hammerskjoldstraat wordt opgeknapt. Er komt veel nieuw groen. Er zijn ook mogelijkheden voor het plaatsen van een bankje en een speeltoestel. Dit maakt het pleintje aantrekkelijker. Verder geeft dit mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.  109000
 • Stem op dit project

  Rosa Parkspad ('t Kleine Hout)

  89000
  89000
  0
  3225

  Rosa Parkspad ('t Kleine Hout)


  Het Rosa Parkspad en de omgeving worden opgeknapt. Het pad kan dan weer veilig door mindervaliden worden gebruikt. De walkanten worden aangepakt, zodat er weer zicht komt op het water. Ook komen er nieuwe toegangsborden, afvalbakken en banken. Zo wordt het een prettig gebied om elkaar te ontmoeten.  89000
 • Stem op dit project

  Toegang park 't Kleine Hout

  21000
  21000
  0
  3224

  Toegang park 't Kleine Hout


  Bij de voetgangersburg wordt de trap vervangen. Ook komt er een hellingbaan voor mindervaliden.  21000
 • Stem op dit project

  Architect Dudoklaan

  721000
  721000
  0
  3223

  Architect Dudoklaan


  Dit project gaat om de herinrichting volgens residentiekwaliteit van de Architect Dudoklaan. Daarbij worden de boomspiegels en de parkeervakken vergroot. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  721000
 • Stem op dit project

  Architect Krophollerstraat

  463000
  463000
  0
  3222

  Architect Krophollerstraat


  Dit project gaat om de herinrichting volgens residentiekwaliteit van de Architect Krophollerstraat. Daarbij worden de boomspiegels en de parkeervakken vergroot. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  463000
 • Stem op dit project

  Talud Architect Krophollerkade

  126000
  126000
  0
  3221

  Talud Architect Krophollerkade


  Het voetpad wordt opnieuw bestraat. De beplanting onder de bomen wordt vervangen door meer verschillende soorten groen.  126000
 • Stem op dit project

  Architect de Bazelstraat

  365000
  365000
  0
  3220

  Architect de Bazelstraat


  Dit project gaat om de herinrichting volgens residentiekwaliteit van de Architect de Bazelstraat. Hierbij worden de boomspiegels en de parkeervakken vergroot. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  365000
 • Stem op dit project

  Pleintjes nabij Architect de Bazelstraat en Salvador Allendestraat

  74000
  74000
  0
  3219

  Pleintjes nabij Architect de Bazelstraat en Salvador Allendestraat


  De pleintjes op de hoek van de Architect Berlagelaan en de Architect de Bazelstraat en in de Salvador Allendestraat worden vergroend. Dit draagt bij aan een klimaatbestendige stad.  74000
 • Stem op dit project

  Pad naast OBS Houtwijk

  30000
  30000
  0
  3218

  Pad naast OBS Houtwijk


  Het pad is regelmatig een modderpoel. Daardoor is het niet goed toegankelijk. In dit project wordt de halfverharding vervangen door tegels.  30000
 • Stem op dit project

  Architect Berlagelaan deel 2

  1123000
  1123000
  0
  3217

  Architect Berlagelaan deel 2


  Dit project gaat om de herinrichting van de Architect Berlagelaan vanaf de Architect Luthmannstraat. Daarbij wordt de wortelopdruk van de bomen aangepakt. Er komen grotere boomspiegels en de groeiplaatsen worden verbeterd. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. De weg is breed genoeg om het profiel te versmallen en haaks te parkeren. Bij de herinrichting moet rekening worden gehouden met de verbouwing van de school. Verder heeft de Afdeling verkeer van de gemeente wensen voor het parkeren.  1123000
 • Stem op dit project

  Architect Berlagelaan deel 1

  548000
  548000
  0
  3216

  Architect Berlagelaan deel 1


  Dit project gaat om de herinrichting van de Architect Berlagelaan tussen de Houtwijklaan en de Architect Luthmannstraat. Daarbij wordt de wortelopdruk van de bomen aangepakt. Er komen grotere boomspiegels en de groeiplaatsen worden verbeterd. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  548000
 • Stem op dit project

  Architect Lieflandstraat

  112000
  112000
  0
  3215

  Architect Lieflandstraat


  Dit project gaat om het herinrichten van de Architect Lieflandstraat volgens residentiekwaliteit. Daarbij krijgen de bomen een grotere boomspiegel. Onder de bomen komen meer verschillende soorten planten. Ook wordt de groeiplaats van de bomen verbeterd om de wortelopdruk op te lossen. Er wordt rekening gehouden met de carports. Verder is het mogelijk om bomen te verplanten, zodat de bomen beter over de straat worden verdeeld.  112000
 • Stem op dit project

  Hoek Architect Brandeserf

  121000
  121000
  0
  3214

  Hoek Architect Brandeserf


  In dit project worden nieuwe en meer verschillende soorten planten neergezet op deze locatie. De entree van de wijk ziet er daardoor veel beter uit. Het verwaarloosde voethek wordt weggehaald.  121000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Hildo Kroplaan

  854000
  854000
  0
  3213

  Hildo Kroplaan


  De Hildo Kroplaan is het economische en sociale hart van de wijk. Het ziet er echter troosteloos uit. In dit project wordt het winkelcentrum heringericht volgens residentiekwaliteit. De kade wordt vergroend. Dit heeft een meerwaarde voor de hele wijk. Er komen hier veel mensen, ook veel ouderen uit de verzorgingshuizen in de buurt. Ook komt de hoofdfietsroute door de wijk hier langs. Een herinrichting van de openbare ruimte van het winkelcentrum en de Hildo Kroplaan zal de uitstraling van de wijk enorm verbeteren. Verder worden de routes ernaar toe veiliger. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. Daardoor wordt er minder hard te gereden.  854000
 • Stem op dit project

  Gerrit van der Veenlaan

  263000
  263000
  0
  3212

  Gerrit van der Veenlaan


  In de middenberm van de Gerrit van der Veenlaan worden meer verschillende soorten groen geplant. Ook komen er fietsbeugels. De bomen krijgen meer ruimte om te groeien. Door het verbeteren van de groeiplaats wordt ook de wortelopdruk aangepakt. De voethekjes worden weggehaald.  263000
 • Stem op dit project

  Kruising H.E. v. Gelderlaan/Lange Houtwegpad

  65000
  65000
  0
  3211

  Kruising H.E. v. Gelderlaan/Lange Houtwegpad


  Hier staan bomen dicht bij de gevels. De wortels van de bomen veroorzaken overlast, doordat ze de bestrating kapot drukken. In dit project worden de bomen in een groenstrook geplaatst. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een klimaatbestendige stad. Ook wordt zo de wortelopdruk duurzaam opgelost.  65000
 • Stem op dit project

  Entree H.E. van Gelderlaan

  14000
  14000
  0
  3210

  Entree H.E. van Gelderlaan


  Bij de entree hebben de wortels van bomen de bestrating kapot gedrukt. De bomen zijn in goede conditie en niet verplantbaar. In dit project krijgen de bomen meer ruimte en wordt de groeiplaats verbeterd. Daarmee wordt meteen bijgedragen aan een klimaatbestendige stad.  14000
 • Stem op dit project

  Van Drieststraat

  1081000
  1081000
  0
  3209

  Van Drieststraat


  De Van Drieststraat is een belangrijke route in de wijk. Door de verschillende soorten bestrating ziet de straat er verwaarloosd en armoedig uit. De trottoirs zijn slecht begaanbaar doordat bomen de tegels kapot hebben gedrukt. Dit is vooral het geval bij WZH Nieuw Berkendael. In dit project wordt de Van Drieststraat opnieuw ingericht. Zo wordt dit een veilige route voor de bewoners van het verzorgingshuis. Ook geeft het de straat een veel betere uitstraling.  1081000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Burgemeester Hovylaan, langs de kade

  1900000
  1900000
  0
  3208

  Burgemeester Hovylaan, langs de kade


  De Burgemeester Hovylaan is erg stenig. De bomen zijn in slechte conditie. Deze moeten worden vervangen. Langs de kade en langs het fietspad wordt de straat heringericht. Daarbij komen er zitplekken langs het water. De kade wordt groener gemaakt. Zo wordt de kade klimaatbestendig. De kade wordt meer een verblijfsplek. Door de herinrichting komen er ook meer parkeerplekken.  1900000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Jan Willem Kempffpad en voetpad aan het water

  89000
  89000
  0
  3207

  Jan Willem Kempffpad en voetpad aan het water


  Langs het water ligt een drassig pad dat weinig wordt gebruikt. Dat is jammer van zo’n mooie plek in de wijk. Het hoger gelegen fietspad is onveilig door de combinatie van asfalt en klinkers. Omdat voetgangers het pad langs het water niet gebruiken, is het heel druk op dit fietspad. Door wandelaars (met honden) te scheiden van de fietsers wordt het veiliger.  89000
 • Stem op dit project

  C.A. van Beverenstraat

  488000
  488000
  0
  3206

  C.A. van Beverenstraat


  De straat is een lappendeken van verschillende materialen. Bij de school is veel bestrating kapot gedrukt door boomwortels. De enige oplossing om dit te verhelpen, is het volledig herinrichten van de straat. Dan kan ook het parkeren worden gestructureerd. De straat wordt heringericht volgens residentiekwaliteit.  488000
 • Stem op dit project

  C.A. van Beverenplein

  89000
  89000
  0
  3205

  C.A. van Beverenplein


  Het C.A. van Beverenplein in onoverzichtelijk voor verkeer en er is veel asfalt. In dit project wordt de beplanting op het plein overzichtelijker en komen er meer verschillende soorten groen. Het asfalt nodigt uit tot hard rijden. Dat maakt het pleintje onveilig. Het idee is om de bestrating te vervangen door klinkers. Dit geeft het C.A. van Beverenplein een heel andere uitstraling. In het prijskaartje is dit idee nog niet meegenomen.
  De bewonerscommissie heeft gevraagd dit idee uit te rekenen. Klinkers zijn beter voor de veiligheid en voor de uitstraling van het plein. Het asfalt vervangen kost ongeveer € 200.000,- extra.  89000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Bereikbaarheid Vinkenlaantje

  85000
  85000
  0
  3204

  Bereikbaarheid Vinkenlaantje


  Dit project gaat om het verbeteren van de oversteekbaarheid van het historische Vinkenlaantje. Bij de toegang naar het Bokkefort en de speelplaats bij het Willem Kempffpad komen hellingbanen. Ook op andere plekken wordt de toegankelijkheid van het Vinkenlaantje verbeterd. Het Vinkenlaantje is een belangrijke fietsroute door de wijk.
  De bewonerscommissie vindt de routes voor (langzaam) verkeer belangrijk en wil daar in dit opknapplan prioriteit aan geven. De commissie wil vooral de veiligheid, toegankelijkheid voor ouderentehuizen en scholen en routes naar het OV verbeteren. Het Vinkenlaantje is één van de belangrijkste routes.  85000
 • Stem op dit project

  Dr. J. Presserstraat

  46000
  46000
  0
  3203

  Dr. J. Presserstraat


  Dit bosje is een markant en kenmerkend punt in de wijk. Het verwilderde dennenbos wordt opgeschoond. Aan de buitenzijde worden verschillende soorten groen geplant.  46000
 • Stem op dit project

  Nabij B. Thoenplantsoen

  311000
  311000
  0
  3202

  Nabij B. Thoenplantsoen


  De wandelpaden langs het Thoenplantsoen worden opnieuw bestraat. In het talud worden verschillende soorten groen geplant. De granieten verharding wordt vervangen door een gemetseld muurtje.  311000
 • Stem op dit project

  Parkje nabij Frits van Evertpad

  69000
  69000
  0
  3201

  Parkje nabij Frits van Evertpad


  Dit parkje wordt gebruikt door hondenbezitters. Door het aantrekkelijker te maken en zitgelegenheid toe te voegen, wordt het een plek om elkaar te ontmoeten. De brandnetels worden vervangen door verschillende soorten groen en fruitbomen.  69000
 • Stem op dit project

  Frits van Evertpad

  13000
  13000
  0
  3200

  Frits van Evertpad


  In de nieuwe situatie is er een duidelijke scheiding tussen fietspad en voetpad. Dan is het voor gebruikers helder waar gewandeld en gefietst kan worden. Dit verbetert de veiligheid. Ook wordt het riet verwijderd, zodat het water meer zichtbaar is.  13000

Login om verder te gaanAnnuleren