logo

Houtwijk Knapt Op

Uitslag Houtwijk Knapt Op

1.779 bewoners hebben gestemd

Van 27 maart tot en met 15 april konden bewoners van Houtwijk stemmen op hun favoriete projecten voor het opknappen van de wijk. Er hebben 1.779 mensen gestemd. Dat is 15,96% van het aantal mensen in Houtwijk dat mocht stemmen. Daarnaast hebben in die drie weken 2.786 mensen de website bekeken.

Deze projecten hebben jullie gekozen

Hieronder zie je eerst welke projecten de bewonerscommissie heeft gekozen voor het opknappen van de wijk. Daarna zie je welke projecten de meeste stemmen kregen van bewoners. De keuze laat zien wat bewoners belangrijk vinden voor de wijk. Iedere stemmer kon maximaal 5 projecten kiezen. Vervolgens kon iedereen 5 extra stemmen geven aan de projecten van zijn voorkeur. Zo kon er extra gewicht worden gegeven aan een project. Dit verklaart waarom het aantal stemmen dat je in de uitslag ziet, hoger is dan het aantal mensen dat heeft gestemd.

Hoe gaat het nu verder?

Op basis van deze uitslag gaat de gemeente nu het opknapplan voor de wijk verder uitwerken. De projecten die binnen het budget passen komen in het opknapplan. Lees hier meer over op de pagina uitleg.

Loading...

 • Gekozen door bewonerscommissie

  Laan van de Mensenrechten

  1376000
  1376000
  1
  3551

  Laan van de Mensenrechten


  De Laan van de Mensenrechten met platanen aan beide zijden is bijna een monumentale entree naar de wijk. Helaas geven de bomen veel overlast doordat ze de bestrating kapot drukken. De bomen zijn in een goede conditie en niet verplantbaar. Om de overlast op te lossen, krijgen de bomen meer ruimte en wordt de groeiplaats verbeterd. Er verdwijnen zo min mogelijk parkeerplaatsen. Bij deze herinrichting gaat de laan naar residentiekwaliteit. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  1376000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Hildo Kroplaan

  854000
  854000
  2
  3535

  Hildo Kroplaan


  De Hildo Kroplaan is het economische en sociale hart van de wijk. Het ziet er echter troosteloos uit. In dit project wordt het winkelcentrum heringericht volgens residentiekwaliteit. De kade wordt vergroend. Dit heeft een meerwaarde voor de hele wijk. Er komen hier veel mensen, ook veel ouderen uit de verzorgingshuizen in de buurt. Ook komt de hoofdfietsroute door de wijk hier langs. Een herinrichting van de openbare ruimte van het winkelcentrum en de Hildo Kroplaan zal de uitstraling van de wijk enorm verbeteren. Verder worden de routes ernaar toe veiliger. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. Daardoor wordt er minder hard te gereden.  854000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Bereikbaarheid Vinkenlaantje

  85000
  85000
  3
  3526

  Bereikbaarheid Vinkenlaantje


  Dit project gaat om het verbeteren van de oversteekbaarheid van het historische Vinkenlaantje. Bij de toegang naar het Bokkefort en de speelplaats bij het Willem Kempffpad komen hellingbanen. Ook op andere plekken wordt de toegankelijkheid van het Vinkenlaantje verbeterd. Het Vinkenlaantje is een belangrijke fietsroute door de wijk.
  De bewonerscommissie vindt de routes voor (langzaam) verkeer belangrijk en wil daar in dit opknapplan prioriteit aan geven. De commissie wil vooral de veiligheid, toegankelijkheid voor ouderentehuizen en scholen en routes naar het OV verbeteren. Het Vinkenlaantje is één van de belangrijkste routes.  85000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Burgemeester Hovylaan, langs de kade

  1900000
  1900000
  4
  3530

  Burgemeester Hovylaan, langs de kade


  De Burgemeester Hovylaan is erg stenig. De bomen zijn in slechte conditie. Deze moeten worden vervangen. Langs de kade en langs het fietspad wordt de straat heringericht. Daarbij komen er zitplekken langs het water. De kade wordt groener gemaakt. Zo wordt de kade klimaatbestendig. De kade wordt meer een verblijfsplek. Door de herinrichting komen er ook meer parkeerplekken.  1900000
 • Gekozen door bewonerscommissie

  Jan Willem Kempffpad en voetpad aan het water

  89000
  89000
  5
  3529

  Jan Willem Kempffpad en voetpad aan het water


  Langs het water ligt een drassig pad dat weinig wordt gebruikt. Dat is jammer van zo’n mooie plek in de wijk. Het hoger gelegen fietspad is onveilig door de combinatie van asfalt en klinkers. Omdat voetgangers het pad langs het water niet gebruiken, is het heel druk op dit fietspad. Door wandelaars (met honden) te scheiden van de fietsers wordt het veiliger.  89000
 • Op gestemd door bewoners

  Toegang park 't Kleine Hout

  21000
  922 stemmen
  21000
  6
  3546

  Toegang park 't Kleine Hout


  Bij de voetgangersburg wordt de trap vervangen. Ook komt er een hellingbaan voor mindervaliden.  21000
 • Op gestemd door bewoners

  Gerrit van der Veenlaan

  263000
  808 stemmen
  263000
  7
  3534

  Gerrit van der Veenlaan


  In de middenberm van de Gerrit van der Veenlaan worden meer verschillende soorten groen geplant. Ook komen er fietsbeugels. De bomen krijgen meer ruimte om te groeien. Door het verbeteren van de groeiplaats wordt ook de wortelopdruk aangepakt. De voethekjes worden weggehaald.  263000
 • Op gestemd door bewoners

  Dr. J Fruinplantsoen

  105000
  770 stemmen
  105000
  8
  3554

  Dr. J Fruinplantsoen


  Dit project gaat om het opknappen van het Fruinplantsoen en het verbeteren van de verbinding met het Vinkenlaantje.  105000
 • Op gestemd door bewoners

  Dr. J. Presserstraat

  46000
  761 stemmen
  46000
  9
  3525

  Dr. J. Presserstraat


  Dit bosje is een markant en kenmerkend punt in de wijk. Het verwilderde dennenbos wordt opgeschoond. Aan de buitenzijde worden verschillende soorten groen geplant.  46000
 • Op gestemd door bewoners

  Rosa Parkspad ('t Kleine Hout)

  89000
  714 stemmen
  89000
  10
  3547

  Rosa Parkspad ('t Kleine Hout)


  Het Rosa Parkspad en de omgeving worden opgeknapt. Het pad kan dan weer veilig door mindervaliden worden gebruikt. De walkanten worden aangepakt, zodat er weer zicht komt op het water. Ook komen er nieuwe toegangsborden, afvalbakken en banken. Zo wordt het een prettig gebied om elkaar te ontmoeten.  89000
 • Op gestemd door bewoners

  Pad naast Montessorischool

  30000
  703 stemmen
  30000
  11
  3540

  Pad naast Montessorischool


  Het pad is regelmatig een modderpoel. Daardoor is het niet goed toegankelijk. In dit project wordt de halfverharding vervangen door schelpenverharding.  30000
 • Op gestemd door bewoners

  Munirpad, pad onderlangs

  52000
  579 stemmen
  52000
  12
  3549

  Munirpad, pad onderlangs


  Het dichtgegroeide en soms onbegaanbare pad langs het water wordt aangepakt. De houten grondkering en het trapje worden vervangen.  52000
 • Op gestemd door bewoners

  Nabij B. Thoenplantsoen

  311000
  514 stemmen
  311000
  13
  3524

  Nabij B. Thoenplantsoen


  De wandelpaden langs het Thoenplantsoen worden opnieuw bestraat. In het talud worden verschillende soorten groen geplant. De granieten verharding wordt vervangen door een gemetseld muurtje.  311000
 • Op gestemd door bewoners

  Van Drieststraat

  1081000
  514 stemmen
  1081000
  14
  3531

  Van Drieststraat


  De Van Drieststraat is een belangrijke route in de wijk. Door de verschillende soorten bestrating ziet de straat er verwaarloosd en armoedig uit. De trottoirs zijn slecht begaanbaar doordat bomen de tegels kapot hebben gedrukt. Dit is vooral het geval bij WZH Nieuw Berkendael. In dit project wordt de Van Drieststraat opnieuw ingericht. Zo wordt dit een veilige route voor de bewoners van het verzorgingshuis. Ook geeft het de straat een veel betere uitstraling.  1081000
 • Op gestemd door bewoners

  Architect Berlagelaan deel 2

  1123000
  483 stemmen
  1123000
  15
  3539

  Architect Berlagelaan deel 2


  Dit project gaat om de herinrichting van de Architect Berlagelaan vanaf de Architect Luthmannstraat. Daarbij wordt de wortelopdruk van de bomen aangepakt. Er komen grotere boomspiegels en de groeiplaatsen worden verbeterd. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. De weg is breed genoeg om het profiel te versmallen en haaks te parkeren. Bij de herinrichting moet rekening worden gehouden met de verbouwing van de school. Verder heeft de Afdeling verkeer van de gemeente wensen voor het parkeren.  1123000
 • Op gestemd door bewoners

  Architect Berlagelaan deel 1

  548000
  477 stemmen
  548000
  16
  3538

  Architect Berlagelaan deel 1


  Dit project gaat om de herinrichting van de Architect Berlagelaan tussen de Houtwijklaan en de Architect Luthmannstraat. Daarbij wordt de wortelopdruk van de bomen aangepakt. Er komen grotere boomspiegels en de groeiplaatsen worden verbeterd. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  548000
 • Op gestemd door bewoners

  Kruising H.E. v. Gelderlaan/Lange Houtwegpad

  65000
  449 stemmen
  65000
  17
  3533

  Kruising H.E. v. Gelderlaan/Lange Houtwegpad


  Hier staan bomen dicht bij de gevels. De wortels van de bomen veroorzaken overlast, doordat ze de bestrating kapot drukken. In dit project worden de bomen in een groenstrook geplaatst. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een klimaatbestendige stad. Ook wordt zo de wortelopdruk duurzaam opgelost.  65000
 • Op gestemd door bewoners

  C.A. van Beverenplein

  89000
  436 stemmen
  89000
  18
  3527

  C.A. van Beverenplein


  Het C.A. van Beverenplein in onoverzichtelijk voor verkeer en er is veel asfalt. In dit project wordt de beplanting op het plein overzichtelijker en komen er meer verschillende soorten groen. Het asfalt nodigt uit tot hard rijden. Dat maakt het pleintje onveilig. Het idee is om de bestrating te vervangen door klinkers. Dit geeft het C.A. van Beverenplein een heel andere uitstraling. In het prijskaartje is dit idee nog niet meegenomen.
  De bewonerscommissie heeft gevraagd dit idee uit te rekenen. Klinkers zijn beter voor de veiligheid en voor de uitstraling van het plein. Het asfalt vervangen kost ongeveer € 200.000,- extra.  89000
 • Op gestemd door bewoners

  Entree H.E. van Gelderlaan

  14000
  428 stemmen
  14000
  19
  3532

  Entree H.E. van Gelderlaan


  Bij de entree hebben de wortels van bomen de bestrating kapot gedrukt. De bomen zijn in goede conditie en niet verplantbaar. In dit project krijgen de bomen meer ruimte en wordt de groeiplaats verbeterd. Daarmee wordt meteen bijgedragen aan een klimaatbestendige stad.  14000
 • Op gestemd door bewoners

  C.A. van Beverenstraat

  488000
  398 stemmen
  488000
  20
  3528

  C.A. van Beverenstraat


  De straat is een lappendeken van verschillende materialen. Bij de school is veel bestrating kapot gedrukt door boomwortels. De enige oplossing om dit te verhelpen, is het volledig herinrichten van de straat. Dan kan ook het parkeren worden gestructureerd. De straat wordt heringericht volgens residentiekwaliteit.  488000
 • Op gestemd door bewoners

  Frits van Evertpad

  13000
  340 stemmen
  13000
  21
  3522

  Frits van Evertpad


  In de nieuwe situatie is er een duidelijke scheiding tussen fietspad en voetpad. Dan is het voor gebruikers helder waar gewandeld en gefietst kan worden. Dit verbetert de veiligheid. Ook wordt het riet verwijderd, zodat het water meer zichtbaar is.  13000
 • Op gestemd door bewoners

  Pleintjes nabij Architect de Bazelstraat en Salvador Allendestraat

  74000
  331 stemmen
  74000
  22
  3541

  Pleintjes nabij Architect de Bazelstraat en Salvador Allendestraat


  De pleintjes op de hoek van de Architect Berlagelaan en de Architect de Bazelstraat en in de Salvador Allendestraat worden vergroend. Dit draagt bij aan een klimaatbestendige stad.  74000
 • Op gestemd door bewoners

  Dag Hammerskjoldstraat

  109000
  323 stemmen
  109000
  23
  3548

  Dag Hammerskjoldstraat


  Het pleintje in de Dag Hammerskjoldstraat wordt opgeknapt. Er komt veel nieuw groen. Er zijn ook mogelijkheden voor het plaatsen van een bankje en een speeltoestel. Dit maakt het pleintje aantrekkelijker. Verder geeft dit mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.  109000
 • Op gestemd door bewoners

  Talud Architect Krophollerkade

  126000
  318 stemmen
  126000
  24
  3543

  Talud Architect Krophollerkade


  Het voetpad wordt opnieuw bestraat. De beplanting onder de bomen wordt vervangen door meer verschillende soorten groen.  126000
 • Op gestemd door bewoners

  Munirpad (verbinding met wijk)

  16000
  301 stemmen
  16000
  25
  3550

  Munirpad (verbinding met wijk)


  De doorsteek naar de andere kant van de buurt is niet (of slecht) toegankelijk voor mindervaliden. Er komt hier een hellingbaan.  16000
 • Op gestemd door bewoners

  Talud Jan Palachkade

  228000
  279 stemmen
  228000
  26
  3553

  Talud Jan Palachkade


  Het voetpad wordt opnieuw bestraat. De beplanting onder de bomen wordt vervangen door meer verschillende soorten groen.  228000
 • Op gestemd door bewoners

  Architect Krophollerstraat

  463000
  258 stemmen
  463000
  27
  3544

  Architect Krophollerstraat


  Dit project gaat om de herinrichting volgens residentiekwaliteit van de Architect Krophollerstraat. Daarbij worden de boomspiegels en de parkeervakken vergroot. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  463000
 • Op gestemd door bewoners

  Parkje nabij Frits van Evertpad

  69000
  256 stemmen
  69000
  28
  3523

  Parkje nabij Frits van Evertpad


  Dit parkje wordt gebruikt door hondenbezitters. Door het aantrekkelijker te maken en zitgelegenheid toe te voegen, wordt het een plek om elkaar te ontmoeten. De brandnetels worden vervangen door verschillende soorten groen en fruitbomen.  69000
 • Op gestemd door bewoners

  Architect Lieflandstraat

  112000
  240 stemmen
  112000
  29
  3537

  Architect Lieflandstraat


  Dit project gaat om het herinrichten van de Architect Lieflandstraat volgens residentiekwaliteit. Daarbij krijgen de bomen een grotere boomspiegel. Onder de bomen komen meer verschillende soorten planten. Ook wordt de groeiplaats van de bomen verbeterd om de wortelopdruk op te lossen. Er wordt rekening gehouden met de carports. Verder is het mogelijk om bomen te verplanten, zodat de bomen beter over de straat worden verdeeld.  112000
 • Op gestemd door bewoners

  Architect Dudoklaan

  721000
  234 stemmen
  721000
  30
  3545

  Architect Dudoklaan


  Dit project gaat om de herinrichting volgens residentiekwaliteit van de Architect Dudoklaan. Daarbij worden de boomspiegels en de parkeervakken vergroot. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  721000
 • Op gestemd door bewoners

  Architect de Bazelstraat

  365000
  149 stemmen
  365000
  31
  3542

  Architect de Bazelstraat


  Dit project gaat om de herinrichting volgens residentiekwaliteit van de Architect de Bazelstraat. Hierbij worden de boomspiegels en de parkeervakken vergroot. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  365000
 • Op gestemd door bewoners

  Hoek Architect Brandeserf

  121000
  149 stemmen
  121000
  32
  3536

  Hoek Architect Brandeserf


  In dit project worden nieuwe en meer verschillende soorten planten neergezet op deze locatie. De entree van de wijk ziet er daardoor veel beter uit. Het verwaarloosde voethek wordt weggehaald.  121000
 • Op gestemd door bewoners

  Jan Palachstraat

  20000
  92 stemmen
  20000
  33
  3552

  Jan Palachstraat


  De bomen krijgen de ruimte door het trottoir te versmallen. Ook worden er bomen in een groenstrook geplaatst en wordt de groeiplaats verbeterd.  20000

Login om verder te gaanAnnuleren