logo

Houtwijk Knapt Op

Keuze van de bewonerscommissie

De Bewonerscommissie Houtwijk Knapt Op bestond uit bewoners van Houtwijk. De bewonerscommissie heeft de opknappunten samen met deskundigen van de gemeente uitgewerkt in 33 projecten. Bekijk hieronder de 5 projecten die de bewonerscommissie heeft uitgekozen voor het opknapplan voor de wijk.

De bewonerscommissie was een tijdelijke commissie die nu klaar is met haar werk. De gemeente wil de leden van de bewonerscommissie hartelijk danken voor de tijd, energie en creativiteit die ze in het uitwerken van de projecten hebben gestoken.

Waarom heeft de bewonerscommissie voor deze projecten gekozen?

De bewonerscommissie heeft projecten gekozen voor het verbeteren van straten, stoepen en pleinen en het aanpakken van bomen en groen. Bovendien heeft de commissie gekozen voor de hoofdroutes voor langzaam verkeer, de toegankelijkheid van de ouderentehuizen en scholen, de routes naar de haltes voor openbaar vervoer en de entrees van de wijk. Daarnaast vindt de commissie het belangrijk dat er meer verschillende soorten groen komen. Het zijn projecten waar de hele wijk van profiteert. Bekijk de 5 gekozen projecten en de overige 28 projecten op een overzichtskaart (PDF).

Hoe zijn de projecten tot stand gekomen?

De bewonerscommissie heeft in drie werksessies de opknappunten uitgewerkt in projecten. Ze hebben dat gedaan samen met deskundigen van de gemeente. Lees de verslagen van de werksessies via nieuws. Of lees meer over de werkwijze van de bewonerscommissie.

Hoe ziet het opknapplan er uit?

Het opknapplan is het pakket met projecten voor het opknappen van de wijk. Dit zijn de projecten die worden betaald uit het budget van € 2.250.000 dat de gemeente heeft vrijgemaakt. Het bestaat uit projecten die zijn gekozen door de bewonerscommissie, aangevuld met de projecten die door de bewoners zijn gekozen. Met de projecten die de bewonerscommissie heeft gekozen is het budget op. De projecten die door de bewoners worden gekozen, komen op een reservelijst. In het Coalitieakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is ruim € 9 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het opknappen van de openbare ruimte van Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve. Het extra geld dat hiervan naar Houtwijk gaat, wordt gebruikt voor de projecten op de reservelijst.

Hoe is de bewonerscommissie samengesteld?

Bewoners en ondernemers konden zich tot 30 oktober 2019 aanmelden voor de bewonerscommissie. Vervolgens heeft de gemeente de bewonerscommissie samengesteld op basis van een goede spreiding over de wijk. Ook het wijkberaad was betrokken bij het samenstellen van de bewonerscommissie. Lees meer over de samenstelling van de bewonerscommissie.

Loading...


 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Laan van de Mensenrechten

  1376000
  1376000
  0
  3551

  Laan van de Mensenrechten


  De Laan van de Mensenrechten met platanen aan beide zijden is bijna een monumentale entree naar de wijk. Helaas geven de bomen veel overlast doordat ze de bestrating kapot drukken. De bomen zijn in een goede conditie en niet verplantbaar. Om de overlast op te lossen, krijgen de bomen meer ruimte en wordt de groeiplaats verbeterd. Er verdwijnen zo min mogelijk parkeerplaatsen. Bij deze herinrichting gaat de laan naar residentiekwaliteit. Het asfalt wordt vervangen door klinkers.  1376000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Hildo Kroplaan

  854000
  854000
  0
  3535

  Hildo Kroplaan


  De Hildo Kroplaan is het economische en sociale hart van de wijk. Het ziet er echter troosteloos uit. In dit project wordt het winkelcentrum heringericht volgens residentiekwaliteit. De kade wordt vergroend. Dit heeft een meerwaarde voor de hele wijk. Er komen hier veel mensen, ook veel ouderen uit de verzorgingshuizen in de buurt. Ook komt de hoofdfietsroute door de wijk hier langs. Een herinrichting van de openbare ruimte van het winkelcentrum en de Hildo Kroplaan zal de uitstraling van de wijk enorm verbeteren. Verder worden de routes ernaar toe veiliger. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. Daardoor wordt er minder hard te gereden.  854000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Burgemeester Hovylaan, langs de kade

  1900000
  1900000
  0
  3530

  Burgemeester Hovylaan, langs de kade


  De Burgemeester Hovylaan is erg stenig. De bomen zijn in slechte conditie. Deze moeten worden vervangen. Langs de kade en langs het fietspad wordt de straat heringericht. Daarbij komen er zitplekken langs het water. De kade wordt groener gemaakt. Zo wordt de kade klimaatbestendig. De kade wordt meer een verblijfsplek. Door de herinrichting komen er ook meer parkeerplekken.  1900000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Jan Willem Kempffpad en voetpad aan het water

  89000
  89000
  0
  3529

  Jan Willem Kempffpad en voetpad aan het water


  Langs het water ligt een drassig pad dat weinig wordt gebruikt. Dat is jammer van zo’n mooie plek in de wijk. Het hoger gelegen fietspad is onveilig door de combinatie van asfalt en klinkers. Omdat voetgangers het pad langs het water niet gebruiken, is het heel druk op dit fietspad. Door wandelaars (met honden) te scheiden van de fietsers wordt het veiliger.  89000
 • Gekozen door de bewonerscommissie

  Bereikbaarheid Vinkenlaantje

  85000
  85000
  0
  3526

  Bereikbaarheid Vinkenlaantje


  Dit project gaat om het verbeteren van de oversteekbaarheid van het historische Vinkenlaantje. Bij de toegang naar het Bokkefort en de speelplaats bij het Willem Kempffpad komen hellingbanen. Ook op andere plekken wordt de toegankelijkheid van het Vinkenlaantje verbeterd. Het Vinkenlaantje is een belangrijke fietsroute door de wijk.
  De bewonerscommissie vindt de routes voor (langzaam) verkeer belangrijk en wil daar in dit opknapplan prioriteit aan geven. De commissie wil vooral de veiligheid, toegankelijkheid voor ouderentehuizen en scholen en routes naar het OV verbeteren. Het Vinkenlaantje is één van de belangrijkste routes.  85000

Login om verder te gaanAnnuleren