logo

Houtwijk Knapt Op

Privacyverklaring Houtwijk Knapt Op

In het kort

Via de website van Houtwijk Knapt Op worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Op deze pagina

Algemeen
Grondslag
Categorieën persoonsgegevens
Bewaartermijnen

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Den Haag.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder lees je voor welke doelen op Houtwijk Knapt Op persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

  • Verzamelen van opknappunten van bewoners, ondernemers en organisaties voor het opknappen van Houtwijk.
  • Uitvoeren van een draagvlakmeting en een haalbaarheidscheck op de toegevoegde opknappunten.

Subdoelen

  • Inzicht krijgen in waar de likes (= stemmen) op de toegevoegde opknappunten vandaan komen.
  • Inzicht geven aan bezoekers, indieners van opknappunten en de gemeente in de argumenten (eens en oneens) een opknappunt.

Een spelregel voor het indienen van opknappunten is dat iedereen een opknappunt mag toevoegen. De gemeente nodigt nadrukkelijk bewoners van Houtwijk uit om op de opknappunten te stemmen.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen voorlopig ontwerp voor het opknappen van Houtwijk te komen.

3. Categorieën persoonsgegevens

Postcode: van 15 oktober t/m 6 november 2019 (toevoegen en liken van opknappunten) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het bewoners uit Houtwijk die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?

Naam: van 15 oktober t/m 6 november 2019 vragen we bewoners die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een opknappunt toevoegt, is je naam zichtbaar op de pagina van het door jouw toegevoegde opknappunt. Als je een argument plaatst is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.

E-mail: van 15 oktober t/m 6 november 2019 vragen we bewoners die zich registeren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun toegevoegde opknappunt. Bewoners die een opknappunt hebben toegevoegd worden per e-mail geïnformeerd over de voortgang.  

Telefoonnummer: van 15 oktober  t/m 6 november 2019 vragen we bewoners die zich aanmelden voor de bewonerscommissie om hun telefoonnummer. Dit doen we om snel contact op te kunnen nemen over hun aanmelding. 

IP-adressen: van 15 oktober t/m 6 november 2019 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken (= stemmen) en toevoegen van opknappunten te kunnen opsporen.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Houtwijk Knapt Op geldt het volgende:

  • Het toevoegen en liken (= stemmen) van opknappunten loopt af op 6 november 2019. Daarna wordt de website Houtwijk Knapt Op statisch gemaakt. Opknappunten, namen van indieners, aantal stemmen (eens) en argumenten (eens en oneens) blijven wel zichtbaar op de website tot 31 januari 2020.
  • Na 6 november 2019 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het stemmen, per opknappunt. Deze informatie wordt met de argumenten (eens en oneens) meegestuurd aan de bewonerscommissie en gemeentelijke medewerkers die concrete plannen gaan maken voor het opknappen van Houtwijk.
  • Op 31 januari 2020 worden de plannen voor het opknappen van Houtwijk bekend gemaakt waar bewoners van Houtwijk op kunnen stemmen. 

In december 2020 (na afronding van Houtwijk Knapt Op) wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website online blijft voor het geven van informatie over de uitvoering of voor archiefdoeleinden. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de indieners van opknappunten en namen van bewoners die gereageerd hebben op opknappunten op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Login om verder te gaanCancel