logo

Houtwijk Knapt Op

Tijdlijn

Tijdlijn

15 oktober t/m 6 november 2019

Bewoners voegen opknappunten toe binnen 6 thema's

21 november 2019 t/m 18 februari 2020

Bewonerscommissie werkt projecten uit in bijeenkomsten

27 maart 2020

Bekendmaking projecten voor opknappen Houtwijk

27 maart t/m 15 april 2020

Bewoners stemmen online op hun favoriete projecten

20 april 2020

Bekendmaking meest gekozen projecten op de website

april - juni 2020

Gemeente werkt opknapplan verder uit

zomer 2020

Gemeenteraad besluit over opknapplan

najaar 2020

Start uitvoering eerste projecten

Algemene informatie

Hoe gaat het nu verder?

De projecten die binnen het budget passen, komen in het opknapplan dat aan de raad wordt aangeboden. De gemeente gaat nu eerst aan de slag om het opknapplan verder uit te werken. Pas dan kunnen we zeggen welke projecten daadwerkelijk binnen het budget passen.

Voor de projecten was tot nu toe een grove kostenraming opgesteld. Door de projecten verder uit te werken, kunnen de kosten nauwkeuriger worden berekend. De gemeente gaat daarom eerst de projecten met de meeste stemmen, die binnen het budget lijken te passen, nauwkeuriger uitwerken en begroten. Hierbij wordt dus de volgorde van de uitslag aangehouden. Daarnaast wordt bekeken welke projecten kunnen meeliften op andere projecten die al staan gepland. Door mee te liften kan er met relatief weinig geld, veel worden bereikt. Verder is er in het coalitieakkoord extra geld (€ 9 miljoen) beschikbaar gesteld voor het opknappen van Mariahoeve, Nieuw Waldeck en Houtwijk. De komende maanden moet duidelijk worden hoeveel hiervan extra beschikbaar is voor Houtwijk.

De verwachting is dat het opknapplan dat aan de raad wordt aangeboden eind juni gereed kan zijn.

De bewonerscommissie voor Houtwijk Knapt Op was een tijdelijke commissie. Deze commissie is nu klaar met het werk. Uiteraard blijven bewoners betrokken. Als er bij de uitwerking van het opknapplan overleg met bewoners nodig is, dan gebeurt dat met het wijkberaad.

Wat ging eraan vooraf?

Houtwijk Knapt Op is een project voor het opknappen van de openbare ruimte van Houtwijk. De gemeente heeft daarvoor € 2.250.000 vrijgemaakt. In oktober en november 2019 konden bewoners, bezoekers en ondernemers uit Houtwijk opknappunten doorgeven aan de gemeente. Dat zijn punten die volgens hen opgeknapt zouden moeten worden om de openbare ruimte in Houtwijk te verbeteren.

Voor Houtwijk zijn 236 opknappunten aangedragen, waarvan 201 via de website en 35 tijdens de wijkbijeenkomst. Er hadden zich 19 bewoners aangemeld voor de bewonerscommissie. 15 bewoners hebben deelgenomen aan de bewonerscommissie. Op basis van deze opknappunten zijn 33 projecten uitgewerkt. Dat is gebeurd in drie werkbijeenkomsten van de bewonerscommissie en deskundigen van de gemeente. Uit deze projecten stellen de bewonerscommissie en de overige bewoners van de wijk hun opknapplan samen voor Houtwijk.

In de stemfase konden alle inwoners van Mariahoeve van 12 jaar en ouder stemmen op hun favoriete projecten. Het aantal mensen dat mocht stemmen was ca. 13.500. Om te kunnen stemmen kregen zij van de gemeente een brief op naam met een unieke stemcode. 1.992 Bewoners hebben gestemd. Bij het stemmen mochten bewoners maximaal 5 en minimaal 1 projecten kiezen. Daarnaast konden zij maximaal 5 extra stemmen aan een project geven. Zo konden zij de gekozen projecten meer gewicht geven.

Wat betekenen de coronamaatregelen voor de uitvoering van de projecten?

Voor lopende projecten, zoals Houtwijk Knapt Op, vindt het college het belangrijk dat die zoveel mogelijk volgens planning worden uitgevoerd. Dat zorgt namelijk ook voor werk en inkomsten bij bedrijven. Zo wordt voorkomen zorgt dat nog meer bedrijven in problemen komen.
Verder is het voor het welzijn van de wijk en de bewoners belangrijk dat de wijk wordt opgeknapt. Daar vragen bewoners al langere tijd om. Het geld dat in het coalitieakkoord is toegezegd zal dan volgens plan besteed worden aan het verbeteren van de openbare ruimte van Houtwijk.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

De gemeente heeft € 2.250.000 vrijgemaakt. De projecten die niet binnen dit budget passen, komen op een reservelijst. In het Coalitieakkoord van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is ruim € 9 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het opknappen van de openbare ruimte van Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve. Het extra geld dat hiervan naar Houtwijk gaat, wordt gebruikt voor de projecten op de reservelijst.

Wanneer start de uitvoering van de projecten?

De uitvoering van het opknapplan kan naar verwachting starten in het najaar van 2020. Niet alle projecten worden tegelijkertijd uitgevoerd.

Waarom Houtwijk Knapt Op?

Het grootste deel van Houtwijk is gebouwd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het is de laatste binnenstedelijke ontwikkeling. De Burgemeestersbuurt is een stuk ouder dan de rest van Houtwijk. Deze buurt is al in de jaren ’20 van de vorige eeuw gebouwd. Houtwijk heeft 8 gesloten buurten die onderling goed verbonden zijn met een netwerk van wandel- en fietspaden. Langzaam verkeer gaat boven autoverkeer. Er is veel groen in de wijk en mooi kleine, groene pleintjes, zoals het A. Kortekaasplantsoen. Het Vinkenlaantjes is een bijzonder historisch stukje.

In de meeste buurten is de openbare ruimte verouderd. Bijna voor alle buurten geldt dat er veel hinder is van boomwortels die de bestrating kapot drukken. Daarnaast is het wijkpark slecht toegankelijk. Bewoners van Houtwijk hebben al eerder aangegeven dat het dringend noodzakelijk is om de openbare ruimte op te knappen. Dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan bij het opstellen van de wijkprogramma’s Loosduinen. Het wijkberaad heeft zijn visie over de openbare ruimte van Houtwijk vastgelegd in het document ‘Houtwijk, opmaat naar residentiekwaliteit’.

De gemeente wil alle bewoners van Houtwijk de kans geven om te laten weten wat er volgens hen moet gebeuren. Bewoners kennen hun eigen omgeving tenslotte het best. Daarvoor is deze website gemaakt en is er een bijeenkomst in de wijk. Zo kan iedereen meedoen aan de verbetering van Houtwijk.

Contact en veelgestelde vragen

Heb je andere vragen over het proces en het gebruik van Houtwijk Knapt Op? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord kunt vinden op je vraag, mail dan naar houtwijkknaptop@denhaag.nl.

Tijdlijn

15 oktober t/m 6 november 2019

Bewoners voegen opknappunten toe binnen 6 thema's

21 november 2019 t/m 18 februari 2020

Bewonerscommissie werkt projecten uit in bijeenkomsten

27 maart 2020

Bekendmaking projecten voor opknappen Houtwijk

27 maart t/m 15 april 2020

Bewoners stemmen online op hun favoriete projecten

20 april 2020

Bekendmaking meest gekozen projecten op de website

april - juni 2020

Gemeente werkt opknapplan verder uit

zomer 2020

Gemeenteraad besluit over opknapplan

najaar 2020

Start uitvoering eerste projecten

Login om verder te gaanAnnuleren