logo

Houtwijk Knapt Op

Wie zitten er in de bewonerscommissie?

De bewoners in de bewonerscommissie stellen zich graag aan je voor. Lees hieronder wat zij belangrijk vinden voor de openbare ruimte van Houtwijk. Ze vertellen ook wat ze willen bereiken in de bewonerscommissie. 

Petra Beeloo

woont 38 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat de openbare ruimtes uitnodigend zijn en uitnodigen tot ontmoeting. En ook: meer kleur tussen het groen en nette stoepen, straatjes en paden. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat er gedeelde keuzes worden gemaakt om Houtwijk weer een uitnodigende wijk te maken.”

René van der Vliet

woont 30 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat de basis in orde is: de straten, de stoepen en het groen. Verder moet het verkeer uit de wijk, behalve voor bewoners. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat de verbeteringen gebeuren met een overkoepelend plan. ”

Cees Willemse

woont 39 jaar in Houtwijk

"Het opknappen van Houtwijk is hard nodig! Op heel veel plaatsen wortelopdruk, met als gevolg losliggende stoeptegels en opgedrukte trottoirbanden. Maar ook verzakkingen, verveloze lantarenpalen, onleesbare straatnaambordjes, platgetrapte groenveldjes, hoog onkruid, etcetera . Als hoofdredacteur van het Houtwijkblad/Houtwijksite (Wijkberaad Houtwijk) besteed ik regelmatig aandacht aan de voortgang. ”

Paul Buijtelaar

woont 35 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat Houtwijk mooi, groen en veilig blijft. Dat wil ik in de bewonerscommissie bereiken. Ik ben voorzittervan de bewonersvereniging 't Kleine Hout en lid van de werkgroep "Openbare Ruimten" van het wijkberaad Houtwijk.”

Martien van de Water

woont 34 jaar in Houtwijk

"Houtwijk is opgezet als een mooie, groene en veilige wijk, waar het fijn is te wonen. De laatste jaren is er te weinig aandacht besteed aan onderhoud en vernieuwing van de openbare ruimte en de groenvoorziening. Ook het parkeerbeleid is nog steeds een bron van ergenis. We gaan ervan uit dat de gemeente en de bewoners er samen voor zullen zorgen dat Houtwijk een mooie, groene en veilige wijk blijft, waar het ook in de toekomst prettig is te wonen.”

Ramon Meesters

woont 15 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat elke Houtwijkbewoner weer trots kan zijn op zijn wijk en weer kan genieten van de openbare ruimte. De afgelopen jaren is er achterstallig onderhoud opgetreden en dat begint bewoners behoorlijk op te vallen. De wijk verloedert en we moeten het tij keren. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat de wortelopdruk wordt aangepakt en stoepen worden rechtgetrokken, en dat het onderhoud een structureel karakter krijgt.”

Dominik van Lankeren

woont 12 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat de openbare ruimte goed, veilig en prettig door iedereen te gebruiken is. De openbare ruimte kan op veel plaatsen een opknapbeurt gebruiken, maar bovenal is het belangrijk dat deze meegroeit met de eisen van de tijd: fietspaden moeten aantrekkelijker en de toegankelijkheid van voetpaden moet verder worden verbeterd. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat Houtwijk weer die prachtige wijk wordt waar we met z'n allen van kunnen genieten.”

Ron van Oorschot

woont 33 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat het achterstallig onderhoud van straten, stoepen en groen in hun samenhang wordt aangepakt. En dat er gelijk een beheersplan komt voor de komende 5-10 jaar in plaats van hap-snap ingrepen. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat we met alle deelnemers van de bewonerscommissie een duidelijke stem kunnen geven aan alle Houtwijkers die zich al jaren ergeren aan het verslonzen van de wijk. Onze inbreng moet leiden tot een zichtbare en stevige aanpak om onze prachtige wijk weer in ere te herstellen."

Emiel Fasel

woont 16 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat de wijk er weer mooi en stak bij ligt. Achterstand moet zijn weggewerkt en onderhoud moet structureel periodiek worden uitgevoerd. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat gemeente en medebewoners samen een goed plan uitwerken en de gewenste verbetering bereiken.”

Danny Boers

woont 13 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat we met de opknapbeurt een duidelijke verbetering bereiken voor alle Houtwijkers. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat we kennis uit de hele buurt halen en een gedragen plan krijgen.”

Hetty ten Berge

woont 42 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat de Burgermeesterbuurt, de oudste wijk van Houtwijk, in een positiever daglicht komt. Deze gezellige volkswijk bestaat veelal uit hardwerkende arbeiders en de sociale cohesie tussen eigenaren en huurders van sociale woningen is goed, buitenstaanders zouden dit ook als positief moeten gaan ervaren en deze buurt het waard vinden om op te knappen. 

In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat dat deze bijzondere oude Haagsche wijk niet bezwijkt door alle nieuwbouw om ons heen. De wijk verdient het om geholpen te worden bij haar problemen van o.a. overbelasting van bewoners, fietsen, scooters, auto’s, werkbusjes etc. waar geen ruimte voor is. Het plan deze wijk in de hoogte uit te breiden met daketages om het woningtekort op te lossen, veroorzaakt nog meer druk op de ingekapselde kleine leefomgeving en de matige voorzieningen. Daarnaast zijn de belangen voor het aanzien van de buurt van eigenaren/bewoners en huurders niet hetzelfde en heeft hulp nodig.”

Richard

woont 3 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor groen en bestrating. Deze is verwaarloosd. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat dit structureel wordt aangepakt. Graag wil ik met andere betrokken wijkbewoners Houtwijk goed en degelijk de grootste pijnpunten aanpakken wetende dat niet alles mogelijk zal zijn.”

Stephanie Jacobson

woont 13 jaar in Houtwijk

"Ik vind het belangrijk dat Houtwijk groen blijft en er een balans gevonden wordt tussen groen en veiligheid. Een mooi, groen Houtwijk, toegankelijk voor jong en oud. In de bewonerscommissie wil ik bereiken dat er een blijvende oplossing komt voor het onderhoud van de wijk, waar het te besteden geld zo optimaal mogelijk wordt gebruikt.”

Michel de Lange

woont 4 jaar in Houtwijk

"Als vader van 2 jongens vind ik het belangrijk dat ze op korte afstand voldoende speelruimte hebben in een veilige en schone omgeving. Ik wil me in de bewonerscommissie hier dan ook voor inzetten. ”

Login om verder te gaanCancel